Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

[wpdevart_countdown text_for_day="Dni" text_for_hour="Godzin" text_for_minut="Minut" text_for_second="Sekund" countdown_end_type="date" font_color="#000000" hide_on_mobile="show" redirect_url="" end_date="21-09-2020 12:00" start_time="1600339301" end_time="0,1,1" action_end_time="hide" content_position="center" top_ditance="10" bottom_distance="10" ][/wpdevart_countdown]

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Wizje rozwoju, możliwości oraz wyzwania jakie stoją przed sektorem dystrybucji IT w Polsce, komentuje Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes AB S.A.

Rok 2023 był okresem nie tylko zmian, ale także testów dla wielu branż, w tym dla sektora dystrybucji IT. Wizje na przyszłość, podzielone przez szereg ekspertów, ukazują złożoność i dynamiczność, która towarzyszy temu sektorowi.

Zmiany, które powstały w biznesach dystrybucyjnych w ciągu ostatnich kilku lat tworzą niezwykle interesujące środowisko, wymagające ciągłego doskonalenia; tak na poziomie oferty, jak i zespołu oraz jakości usług. Dawny, tradycyjny model dystrybucji, sprowadzającej się do obsługi logistycznej i finansowej, jest dziś jedynie częścią szerszych operacji prowadzonych przez dystrybutorów. To natomiast sprawia, że firmy dystrybucyjne podlegają szeregowi wyzwań, związanych zarówno ze zmieniającym się rynkiem, jak i coraz większej liczbie rodzajów prowadzonych operacji.

O wyzwaniach, jakie stoją przed czołowymi dystrybutorami na polskim rynku, zapytaliśmy u źródeł. Swoimi przemyśleniami podzielili się z nami prezesi najważniejszych firm dystrybucyjnych.

Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes AB S.A. zwraca szczególną uwagę na trwający proces transformacji cyfrowej, obejmujący wieloaspektowe podejście do działalności firm dystrybucyjnych. Od dostarczania fizycznych produktów, przez rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, aż po rosnące znaczenie form abonamentowych i wzmożonego nacisku na ekologię – to wszystko, zdaniem dyrektora operacyjnego największego dystrybutora IT w Polsce, będzie kształtowało rynek w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę niezwykle szeroki zakres operacji AB, oraz perspektywę, która coraz bardziej staje się regionalną, a nie tylko krajową, można domniemywać, że trendy te będą kształtowały się podobnie także na sąsiadujących z naszym rynkach. Wiceprezes wrocławskiej firmy wskazuje także, co wydaje się być szczególnie ważne, wzajemne powiązanie ze sobą kluczowych trendów. To natomiast rysuje optymistyczny obraz nadchodzących miesięcy na rynku dystrybucyjnym.

 

Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes AB S.A.

 

Mówiąc o trendach technologicznych na rok 2024, sądzę, że raczej nie będzie się ich postrzegać jako zmiany rewolucyjne, a bardziej jako ewolucja tego co dzisiaj już znamy. Naturalnie, w dalszym ciągu będzie postępować transformacja cyfrowa i postęp technologiczny – tak przedsiębiorstw, instytucji, szkolnictwa czy gospodarstw domowych. Wobec tego postęp, szczególnie w MŚP i Enterprise będzie spotęgowany przez wzrost znaczenia trendów jak cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi, dalszy rozwój usług chmurowych, których wpływ będzie niezmiennie znaczący na rozwój zarówno w skali mikro tj. poszczególnych przedsiębiorstw, jak i w skali makro – całej gospodarki. Wielką wartość dla firm stanowią informacja i dane, więc technologie związane z zarządzaniem danymi będą rozwijane. Wraz z tym postępem w parze musi iść dbałość o bezpieczeństwo danych. Dziś zabezpieczenie posiadanych danych, wewnętrznych systemów oraz przygotowanie prewencyjne i udoskonalanie procesów pozwalających w odpowiedni sposób reagować na coraz częstsze ataki, są jeszcze bardziej istotne niż dotychczas. Nadal bardzo szybko rośnie sprzedaż oprogramowania w chmurze, a usługi: „IT as a service” , „buy now, pay later” zyskują na znaczeniu. Na pewno podobnie będzie w obszarze asortymentu internetu rzeczy (IoT) konsumenckiego i przemysłowego, jak również obszarze serwerów oraz storage.

– Innym z trendów jest wzrost znaczenia czynników dot. zrównoważonego rozwoju (w tym praktyki proekologiczne) – to jest ważny temat zarówno dla producentów urządzeń, jak i dla klientów końcowych. Jako AB S.A. wdrożyliśmy EMAS tj. System Ekozarządzania i Audytu w Przedsiębiorstwie, a priorytetem, także we współpracy z dostawcami, są odpowiedzialność, transparentność i rozwój w zgodzie z gospodarką obiegu zamkniętego. W konsekwencji zabiegamy, aby oferowane przez nas produkty były produkowane z poszanowaniem środowiska, z możliwością odnowy czy naprawy, żeby wyróżniały się długim okresem eksploatacji oraz niską konsumpcją energii. A to będzie widoczne jeszcze bardziej – coraz więcej produktów będzie miało wydłużone życie.

– Znaczenie zrównoważonego rozwoju wzrośnie także ze względu na upowszechnienie raportowania ESG. Od tego roku rozszerzone raportowanie obejmie duże podmioty giełdowe, w tym Grupę AB, a pośrednio wpłynie na firmy które jako dostawcy i kontrahenci, będą proszone o udostępnianie informacji. Wzrost dostępności danych, przełoży się na porównywalność oddziaływania poszczególnych firm na środowisko i społeczeństwo. W konsekwencji, w ramach procesów konkurencyjności, doprowadzi to do transformacji modeli biznesowych na bardziej zrównoważone i zwiększy poziom inwestycji w innowacje. Wszystkie kluczowe trendy na 2024 rok są ze sobą powiązane i będą stanowiły kluczową kwestię dla sprawnego, dalszego rozwoju. Od tego jak umiejętnie przedsiębiorstwo powiąże je ze sobą w jedną spójną strategię działania, będzie zależał jej sukces.

– Podsumowując, wzrost znaczenia i rozwój tych trendów będzie przekładał się na zwiększenie zapotrzebowania sprzętu oraz na wszelkiego rodzaju systemy i infrastrukturę dostosowaną do obsługi i wsparcia tych rozwiązań. W efekcie tego spodziewamy się wzrostu sprzedaży tych kategorii produktowych, które faktycznie są częścią składową systemów i rozwiązań opisanych jako trendy powyżej.

 

Wszystkie komentarze dotyczące wizji rozwoju, możliwości oraz wyzwań jakie stoją przed sektorem dystrybucji IT w Polsce, w ocenie liderów czołowych firm dystrybucyjnych znajdują się w poniższym materiale:

Wizje rozwoju, możliwości oraz wyzwania jakie stoją przed sektorem dystrybucji IT w Polsce, w ocenie liderów czołowych firm dystrybucyjnych 

 

PODSUMOWANIE

Analizując wypowiedzi ekspertów, możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących kluczowych trendów oraz wspólnych elementów widocznych w ich wypowiedziach.

Pierwszym jest oczywiście transformacja cyfrowa. Wszyscy nasi rozmówcy wskazują na rosnące znaczenie transformacji cyfrowej dla sektora dystrybucji IT. Rozwój technologii cyfrowych oraz zmieniające się potrzeby klientów stwarzają nowe możliwości biznesowe, ale także wymagającią adaptację firm dystrybucyjnych. To swoisty “umbrella term”, który mieści wiele elementów postępującej modernizacji przedsiębiorstw, instytucji i sektora konsumenckiego.

Kolejnym trendem, który dziś kształtuje branżę, jest szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo. W kontekście coraz większego zagrożenia cybernetycznego, eksperci podkreślają rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa jako integralnego elementu biznesu IT. Firmy dystrybucyjne muszą być gotowe dostarczać klientom skuteczne rozwiązania zabezpieczające przed atakami cybernetycznymi.

Kolejnym wspólnym punktem jest zrównoważony rozwój. Coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi i zrównoważonym rozwojem staje się istotnym elementem konkurencyjności na rynku. Firmy dystrybucyjne muszą być w stanie dostarczyć klientom produkty i usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Eksperci podkreślają konieczność elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz aktywnego dostosowywania strategii biznesowej do nowych wyzwań i możliwości. Firmy dystrybucyjne muszą być gotowe do szybkiego reagowania na zmiany i dynamicznie rozwijać swoje działania.

Jako czynnik aktywnie wpływający na biznes dystrybucyjny szefowie firm tej branży wskazują też na geopolitykę. Konflikty handlowe i napięcia geopolityczne mają istotny wpływ na rynek IT, zwłaszcza w kontekście globalnych łańcuchów dostaw. Firmy dystrybucyjne muszą monitorować sytuację geopolityczną i być przygotowane na ewentualne zmiany w środowisku biznesowym.

Wnioski te sugerują, że przyszłość sektora dystrybucji IT będzie kształtowana przez dynamiczne zmiany technologiczne, wzrastające zagrożenia cybernetyczne oraz coraz większą świadomość społeczną i ekologiczną. Firmy dystrybucyjne, aby odnieść sukces, będą musiały być elastyczne, innowacyjne i gotowe dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

W analizie wypowiedzi ekspertów warto zauważyć zbieżność w kwestii kluczowych wyzwań, takich jak uwarunkowania geopolityczne, zmienność rynku czy rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie, wskazują oni na różnorodność perspektyw, co ukazuje złożoność i dynamiczność środowiska biznesowego, w którym działa sektor dystrybucji IT. Dlatego też, aby odnieść sukces w nadchodzących latach, firmy muszą być gotowe do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz do aktywnego dostosowywania swoich strategii do nowych wyzwań i możliwości.

 

IT RESELLER nr 357/2024 “Inwestycje w nasze rozwiązania są kluczowe dla każdego biznesu” – podkreśla w wywiadzie okładkowym Maciej Kamiński, Dyrektor Samsung Memory na Polskę i region CEE

Dodaj komentarz

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

POLECANE

3,272FaniLubię
10,608ObserwującyObserwuj
1,570SubskrybującySubskrybuj

NOWE WYDANIE

POLECANE

NAJNOWSZE