Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

[wpdevart_countdown text_for_day="Dni" text_for_hour="Godzin" text_for_minut="Minut" text_for_second="Sekund" countdown_end_type="date" font_color="#000000" hide_on_mobile="show" redirect_url="" end_date="21-09-2020 12:00" start_time="1600339301" end_time="0,1,1" action_end_time="hide" content_position="center" top_ditance="10" bottom_distance="10" ][/wpdevart_countdown]

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Wizje rozwoju, możliwości oraz wyzwania jakie stoją przed sektorem dystrybucji IT w Polsce, w ocenie liderów czołowych firm dystrybucyjnych 

Rok 2023 był okresem nie tylko zmian, ale także testów dla wielu branż, w tym dla sektora dystrybucji IT. Wizje na przyszłość, podzielone przez szereg ekspertów, ukazują złożoność i dynamiczność, która towarzyszy temu sektorowi.

Zmiany, które powstały w biznesach dystrybucyjnych w ciągu ostatnich kilku lat tworzą niezwykle interesujące środowisko, wymagające ciągłego doskonalenia; tak na poziomie oferty, jak i zespołu oraz jakości usług. Dawny, tradycyjny model dystrybucji, sprowadzającej się do obsługi logistycznej i finansowej, jest dziś jedynie częścią szerszych operacji prowadzonych przez dystrybutorów. To natomiast sprawia, że firmy dystrybucyjne podlegają szeregowi wyzwań, związanych zarówno ze zmieniającym się rynkiem, jak i coraz większej liczbie rodzajów prowadzonych operacji.

O wyzwaniach, jakie stoją przed czołowymi dystrybutorami na polskim rynku, zapytaliśmy u źródeł. Swoimi przemyśleniami podzielili się z nami prezesi najważniejszych firm dystrybucyjnych.

 

Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes AB S.A. zwraca szczególną uwagę na trwający proces transformacji cyfrowej, obejmujący wieloaspektowe podejście do działalności firm dystrybucyjnych. Od dostarczania fizycznych produktów, przez rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, aż po rosnące znaczenie form abonamentowych i wzmożonego nacisku na ekologię – to wszystko, zdaniem dyrektora operacyjnego największego dystrybutora IT w Polsce, będzie kształtowało rynek w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę niezwykle szeroki zakres operacji AB, oraz perspektywę, która coraz bardziej staje się regionalną, a nie tylko krajową, można domniemywać, że trendy te będą kształtowały się podobnie także na sąsiadujących z naszym rynkach. Wiceprezes wrocławskiej firmy wskazuje także, co wydaje się być szczególnie ważne, wzajemne powiązanie ze sobą kluczowych trendów. To natomiast rysuje optymistyczny obraz nadchodzących miesięcy na rynku dystrybucyjnym.

 

Zbigniew Mądry, COO – Wiceprezes AB S.A.

 

Mówiąc o trendach technologicznych na rok 2024, sądzę, że raczej nie będzie się ich postrzegać jako zmiany rewolucyjne, a bardziej jako ewolucja tego co dzisiaj już znamy. Naturalnie, w dalszym ciągu będzie postępować transformacja cyfrowa i postęp technologiczny – tak przedsiębiorstw, instytucji, szkolnictwa czy gospodarstw domowych. Wobec tego postęp, szczególnie w MŚP i Enterprise będzie spotęgowany przez wzrost znaczenia trendów jak cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi, dalszy rozwój usług chmurowych, których wpływ będzie niezmiennie znaczący na rozwój zarówno w skali mikro tj. poszczególnych przedsiębiorstw, jak i w skali makro – całej gospodarki. Wielką wartość dla firm stanowią informacja i dane, więc technologie związane z zarządzaniem danymi będą rozwijane. Wraz z tym postępem w parze musi iść dbałość o bezpieczeństwo danych. Dziś zabezpieczenie posiadanych danych, wewnętrznych systemów oraz przygotowanie prewencyjne i udoskonalanie procesów pozwalających w odpowiedni sposób reagować na coraz częstsze ataki, są jeszcze bardziej istotne niż dotychczas. Nadal bardzo szybko rośnie sprzedaż oprogramowania w chmurze, a usługi: „IT as a service” , „buy now, pay later” zyskują na znaczeniu. Na pewno podobnie będzie w obszarze asortymentu internetu rzeczy (IoT) konsumenckiego i przemysłowego, jak również obszarze serwerów oraz storage.

– Innym z trendów jest wzrost znaczenia czynników dot. zrównoważonego rozwoju (w tym praktyki proekologiczne) – to jest ważny temat zarówno dla producentów urządzeń, jak i dla klientów końcowych. Jako AB S.A. wdrożyliśmy EMAS tj. System Ekozarządzania i Audytu w Przedsiębiorstwie, a priorytetem, także we współpracy z dostawcami, są odpowiedzialność, transparentność i rozwój w zgodzie z gospodarką obiegu zamkniętego. W konsekwencji zabiegamy, aby oferowane przez nas produkty były produkowane z poszanowaniem środowiska, z możliwością odnowy czy naprawy, żeby wyróżniały się długim okresem eksploatacji oraz niską konsumpcją energii. A to będzie widoczne jeszcze bardziej – coraz więcej produktów będzie miało wydłużone życie.

– Znaczenie zrównoważonego rozwoju wzrośnie także ze względu na upowszechnienie raportowania ESG. Od tego roku rozszerzone raportowanie obejmie duże podmioty giełdowe, w tym Grupę AB, a pośrednio wpłynie na firmy które jako dostawcy i kontrahenci, będą proszone o udostępnianie informacji. Wzrost dostępności danych, przełoży się na porównywalność oddziaływania poszczególnych firm na środowisko i społeczeństwo. W konsekwencji, w ramach procesów konkurencyjności, doprowadzi to do transformacji modeli biznesowych na bardziej zrównoważone i zwiększy poziom inwestycji w innowacje. Wszystkie kluczowe trendy na 2024 rok są ze sobą powiązane i będą stanowiły kluczową kwestię dla sprawnego, dalszego rozwoju. Od tego jak umiejętnie przedsiębiorstwo powiąże je ze sobą w jedną spójną strategię działania, będzie zależał jej sukces.

– Podsumowując, wzrost znaczenia i rozwój tych trendów będzie przekładał się na zwiększenie zapotrzebowania sprzętu oraz na wszelkiego rodzaju systemy i infrastrukturę dostosowaną do obsługi i wsparcia tych rozwiązań. W efekcie tego spodziewamy się wzrostu sprzedaży tych kategorii produktowych, które faktycznie są częścią składową systemów i rozwiązań opisanych jako trendy powyżej.

 

Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu Grupy AB, w swojej ocenie przyszłości rynku IT, zwraca uwagę na optymizm wynikający z potencjału wzrostu popytu na rynku EMEA. Wskazuje na istotność dalszej transformacji cyfrowej oraz na znaczenie programów rządowych i unijnych jako czynników wspierających rozwój rynku IT.

 

Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu Grupy AB

 

– Rok 2024 w prognozach ekspertów rynkowych i analityków Grupy AB, to odbicie po stronie popytu na rynku IT w regionie EMEA. Dane Contex jednoznacznie wskazują, że region, w którym działamy – Polska, Czechy i Słowacja ma największy potencjał do rozwoju w całej Europie. Wciąż są to kraje rozwojowe i gonią bardziej rozwinięte gospodarki. Ponadto globalne prognozy wskazują, że w 2024 roku będziemy mieć do czynienia z największymi wydatkami na IT na świecie tj. nawet 5 bln dolarów. Tym bardziej jesteśmy więc optymistycznie nastawieni do celów, jakie chcemy osiągnąć w najbliższych kwartałach w Grupie AB.

– Jako impulsy wzrostowe można wskazać dalej postępującą transformację cyfrową, liczne programy rządowe i unijne, czy modernizacje infrastruktury cyfrowej w urzędach i wojsku. Do tego widzimy zwiększony popyt na urządzenia RTV związany z tegorocznymi międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, wzrost popytu na urządzenia AGD ze względu na boom w budownictwie, a także popyt na urządzenia obsługujące zapotrzebowanie na zwiększoną moc obliczeniową wynikającą z rozwoju i upowszechnienia zastosowań sztucznej inteligencji.

– W efekcie popyt na urządzenia i rozwiązania oferowane przez AB wciąż rośnie. Czynnikami wspierającymi rozwój rynku i dynamikę obrotu są także: dalszy rozwój pracy w systemie hybrydowym i zmiana technologiczna, w tym zakończenie technicznego wsparcia dla Windows 10. Ważne jest też odblokowanie środków Krajowego Programu Odbudowy przez Komisję Europejską, które stało się faktem, a z zapowiedzi wynika, że ponad 20% z tych środków ma bezpośrednio zostać przeznaczona na transformację cyfrową. Niezależnie jednak od trendów rynkowych – codziennie wsłuchujemy się w sygnały z rynku, jesteśmy w ciągłej, bliskiej relacji z partnerami i realizujemy jak najlepiej swoje zadania biznesowe, aby niezmiennie być najbardziej efektywnym dystrybutorem na rynku.

 

Mariusz Ziółkowski, Vice President Poland and South East Europe w TD SYNNEX, podziela ten optymizm. Wskazuje on na kluczowe znaczenie siły polskiego rynku na tle regionu, ale też rosnące potrzeby w obszarze IT w wielu sektorach; od publicznego, edukacyjnego, aż po coraz nowocześniejsze przedsiębiorstwa.

 

Mariusz Ziółkowski, Vice President Poland and South East Europe w TD SYNNEX

 

Polska to duży, cały czas rosnący i perspektywniczny rynek produktów i usług IT. Nasz kraj jest otwarty na inwestycje zagraniczne, wykazuje też duże zapotrzebowanie na transformację cyfrową, szczególnie w takich sektorach jak opieka zdrowotna, edukacja, e-commerce czy administracja publiczna. To na pewno dobry znak dla dystrybucji IT, która ma dużą rolę do odegrania w zakresie unowocześnienia istotnych sektorów gospodarki. Aby pozostać konkurencyjnymi, firmy i instytucje muszą podążać za postępem technologicznym. Inwestycje w nowe technologie i rozwój umiejętności działają na naszą korzyść.

Ogólnie pozytywną wizję studzi jednak racjonalne spojrzenie na wyzwania, które stoją przed polską gospodarką, a w konsekwencji, także przed branżą IT. Receptą na te wyzwania jest, zdaniem Mariusza Ziółkowskiego, swoista “ucieczka do przodu” – rozwój, postępująca cyfryzacja, w tym lepsza analityka i wykorzystanie narzędzi AI. Jednak przede wszystkim, kluczowy pozostaje czynnik ludzki, z relacjami partnerskimi na czele.

– W 2024 roku Polska stoi jednak także przed pewnymi wyzwaniami, które na pewno nie pozostaną bez wpływu na branżę dystrybucji IT – niedobory siły roboczej, niemodernizowane prawo pracy, inflacja, niestabilność rynku, napięcia geopolityczne. Czynniki te mogą zwiększać koszty oraz ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, a także zmniejszać siłę nabywczą i zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw. My, dystrybutorzy IT, musimy wykazać się elastycznością, innowacyjnością oraz postawić na maksymalną koncentrację na potrzebach klienta. Z jednej strony musimy oferować konkurencyjne ceny, a z drugiej wysokiej jakości produkty i usługi oraz elastyczne opcje dostaw i wsparcia. Konieczne jest także wykorzystywanie technologii cyfrowych, takich jak platformy handlu elektronicznego, rozwiązania w chmurze, analityka danych i sztuczna inteligencja, aby optymalizować swoje operacje, poprawiać jakość obsługi klientów oraz tworzyć nowe propozycje wartości. W TD SYNNEX stawiamy na budowanie bliskich relacji z klientami, żeby zrozumieć ich potrzeby. Inwestujemy w rozwój pracowników. Współpracujemy z najlepszymi producentami, również lokalnymi, aby oferować najnowocześniejsze rozwiązania. Maksymalizujemy wykorzystanie know-how i zasobów, które udało nam się zgromadzić.

Wśród kluczowych trendów Mariusz Ziółkowski poświęca wiele uwagi sztucznej inteligencji. Zjawisko to przestało być branżowym buzzwordem i od kilkunastu miesięcy jest niekwestionowanym trendem numer jeden. Szef TD SYNNEX w Polsce wskazuje na szerokość zastosowań AI, od służby zdrowia, przez naukę, aż po planowanie biznesowe i logistykę. To natomiast sprawia, że nowoczesne przedsiębiorstwa, jakimi muszą być firmy dystrybucji IT, będą stały przed koniecznością wykorzystywania narzędzi AI dla większej skuteczności. Rosnące zapotrzebowanie na obliczenia dla AI, będzie oznaczać także wzmożone potrzeby rozwoju centrów danych. TD SYNNEX, z tradycyjnie dobrą penetracją tego rynku, z pewnością może okazać się beneficjentem tego trendu.

– Warto również wspomnieć o rosnącej na naszym rodzimym rynku sile AI. Polska stała się dynamicznym i innowacyjnym centrum rozwoju sztucznej inteligencji, w którym wiele firm, ośrodków badawczych, uniwersytetów i instytucji publicznych pracuje nad różnymi projektami i inicjatywami w zakresie sztucznej inteligencji. Jest wiele obszarów, w których sztuczna inteligencja już jest stosowana lub też ma szeroki potencjał, żeby zaistnieć. Wymieniając tylko wybrane z nich – w służbie zdrowia może pomóc ulepszyć diagnostykę, leczenie, zapobieganie i zarządzanie chorobami, a także poprawić komfort pacjentów i obniżyć koszty leczenia. W edukacji pomóc w personalizacji nauczania, poprawie wyników. Dodatkowo sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji cen, marketingu, logistyki i obsługi klienta, a także w tworzeniu nowych modeli biznesowych. My, jako dystrybutzorzy IT, musimy dostosować swoją ofertę do rosnącego zapotrzebowania na rozwiazania AI i rozwijać kompetencje w tym obszarze. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zapewnić klientom dostęp do innowacyjnych technologii i odpowiednie wsparcie. Właśnie teraz mamy doskonałą okazję, aby stać się liderami we wdrażaniu sztucznej inteligencji na szeroką skalę. W TD SYNNEX już od dłuższego czasu inwestujemy w rozwój własnych zasobów oraz partnerstw z dostawcami AI, a 2024 rok przyniesie kontynuację tych działań. Wykorzystamy potencjał tego dynamicznie rozwijajacego się rynku. Czyż przyszłość nie należy do tych, którzy odważnie patrzą w przód?

– Na bazie dostępnych danych prognozuje się, że przychody na rynku usług IT w Polsce w 2024 r. osiągną poziom 8,31 mld USD. Branża centrów danych w naszym kraju ma realne perspektywy znacznego wzrostu, z mocą obciążenia IT sięgającą 561 megawatów (MW), powierzchnią podniesioną rosnącą do 3,7 miliona stóp kwadratowych. Popyt na usługi IT napędzany jest coraz większym wykorzystaniem technologii cyfrowych, rosnącymi inwestycjami w branży IT oraz koniecznością zwiększania przez przedsiębiorstwa swojej konkurencyjności na rynku globalnym. 2024 rok to idealny czas na zainwestowanie w nowoczesną infrastrukturę IT, podniesienie kompetencji pracowników i nawiązanie współpracy z doświadczonymi partnerami technologicznymi, a dystrybutorzy IT są tu doskonałym łącznikiem. Mimo wyzwań przed rodzimą branżą IT, o których wcześniej wspominałem, rysują się dobre perspektywy wzrostu. Transformacja cyfrowa otwiera wiele możliwości. To będzie dobry rok!

 

Na coraz silniejsze znaczenie globalnej polityki dla biznesu dystrybucyjnego wskazuje natomiast Mariusz Kochański, CEO Exclusive Networks. Jego zdaniem, na branżę będzie stale wpływał stan konfliktu gospodarczo-politycznego pomiędzy USA i Chinami, ale też pozostałe miejsca tarć politycznych. Dziś bowiem to nie tylko tarcia chińsko-amerykańskie i napięcia wokół Tajwanu, ale też coraz gorętszy Bliski Wschód, wpływają na obraz globalnego rynku. Nie bez znaczenia pozostaje także wojna w Ukrainie.

 

Mariusz Kochański, CEO Exclusive Networks.

 

– Najważniejsze wyzwania w 2024 roku będą wynikały z uwarunkowań geopolitycznych. Konflikt handlowy między Chinami, a USA, a w efekcie brak transferu technologii w obszarze fotolitografii będą miały wpływ na rynek IT. Należy przy tym pamiętać, że dla Apple czy NVidii rynek chiński pozostaje jednym z największych. Z uwagą obserwuję również rozwój sytuacji na linii Chiny-Tajwan – lokalizacja tajwańskiego przedsiębiorstwa TSMC, uznawanego za największego na świecie producenta układów scalonych, w wypadku ewentualnej inwazji może mieć trudne do oszacowania konsekwencje dla całego łańcucha dostaw chipsetów.

– Cały czas odczuwalne są napięcia na Bliskim Wschodzie. Ataki Houthi na statki handlowe płynące przez Morze Czerwone w kierunku Kanału Sueskiego wpływają na ciągłość dostaw morskich w relacji Azja-Europa. Ta trasa jest głównym szlakiem transportu sprzętu IT, zwiększają się więc koszty logistyki i czasy dostaw. Z kolei fizyczne zagrożenie Izraela przez Iran może mieć wpływ na badania i rozwój w obszarze wielu technologii np. w Hajfie znajduje się jedno z głównych centrów badawczo-rozwojowych Intela. Nie zapominajmy też o wojnie, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Konflikt między Ukrainą a Rosją będzie się przekładać na kurs USD oraz cenę ropy.

Mariusz Kochański wskazuje także na czynnik pozytywny, jakim jest szereg trendów związanych z digitalizacją wielu obszarów życia i biznesu. Przede wszystkim wskazuje na trend związany ze sztuczną inteligencją oraz rozwojem centrów danych. Innym trendem, zdaniem prezesa Exclusive Networks, jest rosnące znaczenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nie jest tajemnicą, że z racji swojego położenia i roli politycznej w ostatnim czasie, polskie firmy i instytucje są szczególnie często celem ataków grup hakerskich ze wschodu.

– Poza geopolityką niebagatelny wpływ na dystrybucję IT w obecnym roku będzie miał też rozwój sztucznej inteligencji. Pojawiają się pytania, czy AI w Polsce będzie rozwijać się w modelu hyperscalerów czy raczej lokalnych Data Center, oraz co będzie główną dźwignią jej rozwoju: analityka i wnioskowanie na danych (automatyzacja prac biurowych), generative AI w obrębie  języka naturalnego (automatyzacja kontaktu z klientem), generative AI w obrebie tworzenia kodu (automatyzacja i anihilacja pracy programistów) czy analiza obrazu (automatyzacja stanowiska pracy fizycznej)?

– Najcenniejszym aktywem organizacji będą dane źródłowe i modele do Machine Learning, które istotnie wpłyną na używane przez nie modele IT, tj. chmura publiczna, prywatna, hybrydowa czy Edge computing. Tradycyjnie dużą rolę odegra cyberbezpieczeństwo, będące pochodną nie tylko działalności hackerów, ale także geopolityki. Z roku na rok zauważamy większą świadomość znaczenia bezpieczeństwa IT wśród decydentów politycznych i ekonomicznych (zarządy i Rady Nadzorcze). Tendencje te są widoczne również w danych. Według przewidywań firmy analitycznej Canalys wartość rynku IT urośnie w 2024 o 6,8%, podczas gdy wartość rynku cybersecurity zwiększy się aż o 11,8%.

Wreszcie, niemożliwym byłoby oderwanie branży dystrybucji IT od ogólnej sytuacji gospodarczej. Spadająca inflacja, odblokowane KPO i związane z tym inwestycje, mogą okazać się kluczowe dla rozwoju branży w najbliższym czasie.

– Na rynek dystrybucji niewątpliwie będą miały wpływ również czynniki makroekonomiczne, m.in. koszty kapitału na świecie i w Polsce (inflacja, deficyt budżetowy, wahające się cykle koniunkturalne). Istotne znaczenie będzie miał również planowany napływ środków do KPO, ponieważ inwestycje unijne tradycyjnie w sposób bezpośredni (celowe programy) lub pośredni (wzrost zysku w innych branżach, a w konsekwencji zwiększenie ich inwestycji) podnoszą wydatki na IT w Polsce. Ważne dla nas będą również oczekiwania vendorów co do wzrostów nawet w niepewnych czasach – dystrybutor jest w tym wypadku narzędziem do budowy, edukacji oraz aktywizacji kanału. – dodaje Mariusz Kochański

 

Dominik Kaczmarek, CEO KOMSA Poland / Westcoast Group, wyraźnie wskazuje natomiast na znaczenie strony kosztowej biznesu dystrybucyjnego, oraz zmiany, jakie zaszły w inwestycjach publicznych w ostatnim czasie. Jednocześnie prezes wrocławskiej firmy zwraca uwagę na istotne zmiany, jakie są udziałem jego firmy (mowa oczywiście o przejęciu przez Westcoast Group). Podobne zmiany zwykle stanowią wyzwanie dla organizacji i nieraz potrzeba nieco czasu, by scalić procesy biznesowe łączonych podmiotów. Jednocześnie Dominik Kaczmarek jest optymistą oceniając perspektywę na pozostałe trzy kwartały 2024 roku.

 

Dominik Kaczmarek, CEO KOMSA Poland / Westcoast Group.

 

 

– Niezmiennie największych wyzwań dla rynku dystrybucyjnego ICT należy się doszukiwać po stronie kosztów prowadzenia działalności (głównie: koszt pieniądza oraz koszty HR) oraz zmienności rynku. Zeszłoroczne wybory parlamentarne implikują weryfikację istniejących inwestycji, także pod kontem ich kontynuacji (patrz: programy „Notebook dla ucznia”, „Notebook dla nauczyciela”), krótkofalowo ma to lokalnie wpływ na perspektywę przede wszystkim rynku notebooków, z drugiej spodziewane strony uruchomienie środków z NRP powinno akcelerować inwestycje.

– Rok 2024 będzie dla nas rokiem finalizacji akwizycji realizowanej przez Westcoast Group, kontynuacji naszego wzrostu na lokalnym rynku, oraz implementacji nowych narzędzi z obszaru IT. Wszystko po to, aby zapewnić sobie właściwą perspektywę rozwoju. 2023 pokazał korektę na poziomie 2% dla rynku dystrybucyjnego ICT, CARG dla lat 2023-2026 jest prognozowany na poziomie 1,4%. Na ten moment rok 2024 posiada zarówno duże szanse – inwestycje NRP, jak i istotne zagrożenia – np. kontynuacja i obraz programów dla ucznia i nauczyciela; Konkluzja może być tu niejednoznaczna i w istotnej części zależna od polityki rządu. Patrzę na ten rok optymistycznie, widząc możliwość inkrementalnego biznesu.

 

Podsumowanie

Analizując wypowiedzi ekspertów, możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących kluczowych trendów oraz wspólnych elementów widocznych w ich wypowiedziach.

Pierwszym jest oczywiście transformacja cyfrowa. Wszyscy nasi rozmówcy wskazują na rosnące znaczenie transformacji cyfrowej dla sektora dystrybucji IT. Rozwój technologii cyfrowych oraz zmieniające się potrzeby klientów stwarzają nowe możliwości biznesowe, ale także wymagającią adaptację firm dystrybucyjnych. To swoisty “umbrella term”, który mieści wiele elementów postępującej modernizacji przedsiębiorstw, instytucji i sektora konsumenckiego.

Kolejnym trendem, który dziś kształtuje branżę, jest szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo. W kontekście coraz większego zagrożenia cybernetycznego, eksperci podkreślają rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa jako integralnego elementu biznesu IT. Firmy dystrybucyjne muszą być gotowe dostarczać klientom skuteczne rozwiązania zabezpieczające przed atakami cybernetycznymi.

Kolejnym wspólnym punktem jest zrównoważony rozwój. Coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi i zrównoważonym rozwojem staje się istotnym elementem konkurencyjności na rynku. Firmy dystrybucyjne muszą być w stanie dostarczyć klientom produkty i usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Eksperci podkreślają konieczność elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz aktywnego dostosowywania strategii biznesowej do nowych wyzwań i możliwości. Firmy dystrybucyjne muszą być gotowe do szybkiego reagowania na zmiany i dynamicznie rozwijać swoje działania.

Jako czynnik aktywnie wpływający na biznes dystrybucyjny szefowie firm tej branży wskazują też na geopolitykę. Konflikty handlowe i napięcia geopolityczne mają istotny wpływ na rynek IT, zwłaszcza w kontekście globalnych łańcuchów dostaw. Firmy dystrybucyjne muszą monitorować sytuację geopolityczną i być przygotowane na ewentualne zmiany w środowisku biznesowym.

Wnioski te sugerują, że przyszłość sektora dystrybucji IT będzie kształtowana przez dynamiczne zmiany technologiczne, wzrastające zagrożenia cybernetyczne oraz coraz większą świadomość społeczną i ekologiczną. Firmy dystrybucyjne, aby odnieść sukces, będą musiały być elastyczne, innowacyjne i gotowe dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

W analizie wypowiedzi ekspertów warto zauważyć zbieżność w kwestii kluczowych wyzwań, takich jak uwarunkowania geopolityczne, zmienność rynku czy rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie, wskazują oni na różnorodność perspektyw, co ukazuje złożoność i dynamiczność środowiska biznesowego, w którym działa sektor dystrybucji IT. Dlatego też, aby odnieść sukces w nadchodzących latach, firmy muszą być gotowe do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz do aktywnego dostosowywania swoich strategii do nowych wyzwań i możliwości.

 

IT RESELLER nr 357/2024 “Inwestycje w nasze rozwiązania są kluczowe dla każdego biznesu” – podkreśla w wywiadzie okładkowym Maciej Kamiński, Dyrektor Samsung Memory na Polskę i region CEE

Dodaj komentarz

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

POLECANE

3,272FaniLubię
10,608ObserwującyObserwuj
1,570SubskrybującySubskrybuj

NOWE WYDANIE

POLECANE

NAJNOWSZE