Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

[wpdevart_countdown text_for_day="Dni" text_for_hour="Godzin" text_for_minut="Minut" text_for_second="Sekund" countdown_end_type="date" font_color="#000000" hide_on_mobile="show" redirect_url="" end_date="21-09-2020 12:00" start_time="1600339301" end_time="0,1,1" action_end_time="hide" content_position="center" top_ditance="10" bottom_distance="10" ][/wpdevart_countdown]

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Wizje rozwoju, możliwości oraz wyzwania jakie stoją przed sektorem dystrybucji IT w Polsce, komentuje Mariusz Ziółkowski, Vice President Poland and South East Europe w TD SYNNEX

Rok 2023 był okresem nie tylko zmian, ale także testów dla wielu branż, w tym dla sektora dystrybucji IT. Wizje na przyszłość, podzielone przez szereg ekspertów, ukazują złożoność i dynamiczność, która towarzyszy temu sektorowi.

Zmiany, które powstały w biznesach dystrybucyjnych w ciągu ostatnich kilku lat tworzą niezwykle interesujące środowisko, wymagające ciągłego doskonalenia; tak na poziomie oferty, jak i zespołu oraz jakości usług. Dawny, tradycyjny model dystrybucji, sprowadzającej się do obsługi logistycznej i finansowej, jest dziś jedynie częścią szerszych operacji prowadzonych przez dystrybutorów. To natomiast sprawia, że firmy dystrybucyjne podlegają szeregowi wyzwań, związanych zarówno ze zmieniającym się rynkiem, jak i coraz większej liczbie rodzajów prowadzonych operacji.

O wyzwaniach, jakie stoją przed czołowymi dystrybutorami na polskim rynku, zapytaliśmy u źródeł. Swoimi przemyśleniami podzielili się z nami prezesi najważniejszych firm dystrybucyjnych.

Mariusz Ziółkowski, Vice President Poland and South East Europe w TD SYNNEX, podziela ten optymizm. Wskazuje on na kluczowe znaczenie siły polskiego rynku na tle regionu, ale też rosnące potrzeby w obszarze IT w wielu sektorach; od publicznego, edukacyjnego, aż po coraz nowocześniejsze przedsiębiorstwa.

 

Mariusz Ziółkowski, Vice President Poland and South East Europe w TD SYNNEX.

 

Polska to duży, cały czas rosnący i perspektywniczny rynek produktów i usług IT. Nasz kraj jest otwarty na inwestycje zagraniczne, wykazuje też duże zapotrzebowanie na transformację cyfrową, szczególnie w takich sektorach jak opieka zdrowotna, edukacja, e-commerce czy administracja publiczna. To na pewno dobry znak dla dystrybucji IT, która ma dużą rolę do odegrania w zakresie unowocześnienia istotnych sektorów gospodarki. Aby pozostać konkurencyjnymi, firmy i instytucje muszą podążać za postępem technologicznym. Inwestycje w nowe technologie i rozwój umiejętności działają na naszą korzyść.

Ogólnie pozytywną wizję studzi jednak racjonalne spojrzenie na wyzwania, które stoją przed polską gospodarką, a w konsekwencji, także przed branżą IT. Receptą na te wyzwania jest, zdaniem Mariusza Ziółkowskiego, swoista “ucieczka do przodu” – rozwój, postępująca cyfryzacja, w tym lepsza analityka i wykorzystanie narzędzi AI. Jednak przede wszystkim, kluczowy pozostaje czynnik ludzki, z relacjami partnerskimi na czele.

– W 2024 roku Polska stoi jednak także przed pewnymi wyzwaniami, które na pewno nie pozostaną bez wpływu na branżę dystrybucji IT – niedobory siły roboczej, niemodernizowane prawo pracy, inflacja, niestabilność rynku, napięcia geopolityczne. Czynniki te mogą zwiększać koszty oraz ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, a także zmniejszać siłę nabywczą i zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw. My, dystrybutorzy IT, musimy wykazać się elastycznością, innowacyjnością oraz postawić na maksymalną koncentrację na potrzebach klienta. Z jednej strony musimy oferować konkurencyjne ceny, a z drugiej wysokiej jakości produkty i usługi oraz elastyczne opcje dostaw i wsparcia. Konieczne jest także wykorzystywanie technologii cyfrowych, takich jak platformy handlu elektronicznego, rozwiązania w chmurze, analityka danych i sztuczna inteligencja, aby optymalizować swoje operacje, poprawiać jakość obsługi klientów oraz tworzyć nowe propozycje wartości. W TD SYNNEX stawiamy na budowanie bliskich relacji z klientami, żeby zrozumieć ich potrzeby. Inwestujemy w rozwój pracowników. Współpracujemy z najlepszymi producentami, również lokalnymi, aby oferować najnowocześniejsze rozwiązania. Maksymalizujemy wykorzystanie know-how i zasobów, które udało nam się zgromadzić.

Wśród kluczowych trendów Mariusz Ziółkowski poświęca wiele uwagi sztucznej inteligencji. Zjawisko to przestało być branżowym buzzwordem i od kilkunastu miesięcy jest niekwestionowanym trendem numer jeden. Szef TD SYNNEX w Polsce wskazuje na szerokość zastosowań AI, od służby zdrowia, przez naukę, aż po planowanie biznesowe i logistykę. To natomiast sprawia, że nowoczesne przedsiębiorstwa, jakimi muszą być firmy dystrybucji IT, będą stały przed koniecznością wykorzystywania narzędzi AI dla większej skuteczności. Rosnące zapotrzebowanie na obliczenia dla AI, będzie oznaczać także wzmożone potrzeby rozwoju centrów danych. TD SYNNEX, z tradycyjnie dobrą penetracją tego rynku, z pewnością może okazać się beneficjentem tego trendu.

– Warto również wspomnieć o rosnącej na naszym rodzimym rynku sile AI. Polska stała się dynamicznym i innowacyjnym centrum rozwoju sztucznej inteligencji, w którym wiele firm, ośrodków badawczych, uniwersytetów i instytucji publicznych pracuje nad różnymi projektami i inicjatywami w zakresie sztucznej inteligencji. Jest wiele obszarów, w których sztuczna inteligencja już jest stosowana lub też ma szeroki potencjał, żeby zaistnieć. Wymieniając tylko wybrane z nich – w służbie zdrowia może pomóc ulepszyć diagnostykę, leczenie, zapobieganie i zarządzanie chorobami, a także poprawić komfort pacjentów i obniżyć koszty leczenia. W edukacji pomóc w personalizacji nauczania, poprawie wyników. Dodatkowo sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji cen, marketingu, logistyki i obsługi klienta, a także w tworzeniu nowych modeli biznesowych. My, jako dystrybutzorzy IT, musimy dostosować swoją ofertę do rosnącego zapotrzebowania na rozwiazania AI i rozwijać kompetencje w tym obszarze. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zapewnić klientom dostęp do innowacyjnych technologii i odpowiednie wsparcie. Właśnie teraz mamy doskonałą okazję, aby stać się liderami we wdrażaniu sztucznej inteligencji na szeroką skalę. W TD SYNNEX już od dłuższego czasu inwestujemy w rozwój własnych zasobów oraz partnerstw z dostawcami AI, a 2024 rok przyniesie kontynuację tych działań. Wykorzystamy potencjał tego dynamicznie rozwijajacego się rynku. Czyż przyszłość nie należy do tych, którzy odważnie patrzą w przód?

– Na bazie dostępnych danych prognozuje się, że przychody na rynku usług IT w Polsce w 2024 r. osiągną poziom 8,31 mld USD. Branża centrów danych w naszym kraju ma realne perspektywy znacznego wzrostu, z mocą obciążenia IT sięgającą 561 megawatów (MW), powierzchnią podniesioną rosnącą do 3,7 miliona stóp kwadratowych. Popyt na usługi IT napędzany jest coraz większym wykorzystaniem technologii cyfrowych, rosnącymi inwestycjami w branży IT oraz koniecznością zwiększania przez przedsiębiorstwa swojej konkurencyjności na rynku globalnym. 2024 rok to idealny czas na zainwestowanie w nowoczesną infrastrukturę IT, podniesienie kompetencji pracowników i nawiązanie współpracy z doświadczonymi partnerami technologicznymi, a dystrybutorzy IT są tu doskonałym łącznikiem. Mimo wyzwań przed rodzimą branżą IT, o których wcześniej wspominałem, rysują się dobre perspektywy wzrostu. Transformacja cyfrowa otwiera wiele możliwości. To będzie dobry rok! – dodaje Mariusz Ziółkowski.

 

Wszystkie komentarze dotyczące wizji rozwoju, możliwości oraz wyzwań jakie stoją przed sektorem dystrybucji IT w Polsce, w ocenie liderów czołowych firm dystrybucyjnych znajdują się w poniższym materiale:

Wizje rozwoju, możliwości oraz wyzwania jakie stoją przed sektorem dystrybucji IT w Polsce, w ocenie liderów czołowych firm dystrybucyjnych 

 

PODSUMOWANIE

Analizując wypowiedzi ekspertów, możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących kluczowych trendów oraz wspólnych elementów widocznych w ich wypowiedziach.

Pierwszym jest oczywiście transformacja cyfrowa. Wszyscy nasi rozmówcy wskazują na rosnące znaczenie transformacji cyfrowej dla sektora dystrybucji IT. Rozwój technologii cyfrowych oraz zmieniające się potrzeby klientów stwarzają nowe możliwości biznesowe, ale także wymagającią adaptację firm dystrybucyjnych. To swoisty “umbrella term”, który mieści wiele elementów postępującej modernizacji przedsiębiorstw, instytucji i sektora konsumenckiego.

Kolejnym trendem, który dziś kształtuje branżę, jest szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo. W kontekście coraz większego zagrożenia cybernetycznego, eksperci podkreślają rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa jako integralnego elementu biznesu IT. Firmy dystrybucyjne muszą być gotowe dostarczać klientom skuteczne rozwiązania zabezpieczające przed atakami cybernetycznymi.

Kolejnym wspólnym punktem jest zrównoważony rozwój. Coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi i zrównoważonym rozwojem staje się istotnym elementem konkurencyjności na rynku. Firmy dystrybucyjne muszą być w stanie dostarczyć klientom produkty i usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Eksperci podkreślają konieczność elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz aktywnego dostosowywania strategii biznesowej do nowych wyzwań i możliwości. Firmy dystrybucyjne muszą być gotowe do szybkiego reagowania na zmiany i dynamicznie rozwijać swoje działania.

Jako czynnik aktywnie wpływający na biznes dystrybucyjny szefowie firm tej branży wskazują też na geopolitykę. Konflikty handlowe i napięcia geopolityczne mają istotny wpływ na rynek IT, zwłaszcza w kontekście globalnych łańcuchów dostaw. Firmy dystrybucyjne muszą monitorować sytuację geopolityczną i być przygotowane na ewentualne zmiany w środowisku biznesowym.

Wnioski te sugerują, że przyszłość sektora dystrybucji IT będzie kształtowana przez dynamiczne zmiany technologiczne, wzrastające zagrożenia cybernetyczne oraz coraz większą świadomość społeczną i ekologiczną. Firmy dystrybucyjne, aby odnieść sukces, będą musiały być elastyczne, innowacyjne i gotowe dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

W analizie wypowiedzi ekspertów warto zauważyć zbieżność w kwestii kluczowych wyzwań, takich jak uwarunkowania geopolityczne, zmienność rynku czy rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie, wskazują oni na różnorodność perspektyw, co ukazuje złożoność i dynamiczność środowiska biznesowego, w którym działa sektor dystrybucji IT. Dlatego też, aby odnieść sukces w nadchodzących latach, firmy muszą być gotowe do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz do aktywnego dostosowywania swoich strategii do nowych wyzwań i możliwości.

 

IT RESELLER nr 357/2024 “Inwestycje w nasze rozwiązania są kluczowe dla każdego biznesu” – podkreśla w wywiadzie okładkowym Maciej Kamiński, Dyrektor Samsung Memory na Polskę i region CEE

Dodaj komentarz

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

POLECANE

3,272FaniLubię
10,608ObserwującyObserwuj
1,570SubskrybującySubskrybuj

NOWE WYDANIE

POLECANE

NAJNOWSZE