Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

[wpdevart_countdown text_for_day="Dni" text_for_hour="Godzin" text_for_minut="Minut" text_for_second="Sekund" countdown_end_type="date" font_color="#000000" hide_on_mobile="show" redirect_url="" end_date="21-09-2020 12:00" start_time="1600339301" end_time="0,1,1" action_end_time="hide" content_position="center" top_ditance="10" bottom_distance="10" ][/wpdevart_countdown]

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Czy polskie firmy są gotowe na przemysł 5.0? – Za nami konferencja SAP NOW, najważniejsze, doroczne spotkanie społeczności SAP w Polsce

SAP NOW 2023. Czy polskie firmy są gotowe na Przemysł 5.0? Zmiany kształtujące sektor biznesowy i przekładające się na strategiczne inwestycje w technologie były głównym tematem konferencji SAP NOW, najważniejszego, dorocznego spotkania społeczności SAP w Polsce. W wydarzeniu udział wzięło 800 osób, a ponad 2000 dołączyło do niego online.

Wciąż tylko mniej niż połowa polskich firm posiada rozwiązania cyfrowe, pozwalające reagować na nagłe zmiany, np. zakłócenia w łańcuchach dostaw – wynika z raportu SAP „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”, który miał premierę podczas SAP NOW 2023. Jednocześnie, zarówno badania, jak i prognozy ekspertów pokazują, że przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają inwestycje w technologie w perspektywie długoterminowego zysku, a nie jedynie inicjalnych kosztów. Jakie wyzwania stoją przed transformacją cyfrową, która już uwzględnia długofalowe cele, ale jeszcze nie radzi sobie do końca z perspektywą niespodziewanych zmian?

 

 

 

Strategiczne podejście do cyfrowej transformacji w obecnych czasach zdecydowanie wymaga wyjścia poza dotychczasowe schematy. Jednym z największych wyzwań współczesnych przedsiębiorstw jest umiejętne antycypowanie potencjalnych zmian, przede wszystkim ekonomicznych i geopolitycznych, ale także technologicznych. Dlatego strategiczne zarządzanie inwestycjami IT wymaga ciągłej edukacji, rozwijania zdolności do adaptacji i wychodzenia poza strefę komfortu, wynikającego z korzystania z dobrze znanych rozwiązań. Ten wątek bardzo mocno akcentowali liderzy opinii i biznesu podczas tegorocznej konferencji SAP NOW Poland.

 

– Sztuka myślenia kompleksowego, która nie jest tzw. „wszystkoizmem”, to zaprzeczenie redukcjonizmu. Zawsze, gdy podejmuje się jakąkolwiek decyzję, także biznesową, warto zatem zadać sobie pytanie o cel, a w trakcie – zredefiniować go. Zarówno gospodarka, jak i polityka powinny być oparte na wiedzy, którą niestety emocje niejednokrotnie wypierają. Pamiętajmy, że niemal wszystkie większe problemy, jakie mamy, są rozwiązywalne. Sięgając do wszechnicy wiedzy, mamy szansę to zrobić – podkreślał Profesor Grzegorz W. Kołodko, ekonomista, polityk i były Minister Finansów.

 

ESG i AI coraz wyżej w długofalowych strategiach

Ostatnie lata pokazały przecież, że wyzwaniem dla organizacji są nie tylko globalne zmiany i nieprzewidziane zdarzenia. Także dynamiczny rozwój technologii sprawia, że rozwiązania powszechne na rynku, szybko mogą stać się przestarzałe i niewystarczające do utrzymania konkurencyjności firmy. Ten komponent niepewności powinien być adresowany poprzez odpowiednie, długofalowe taktyki, które urealniają biznesowe założenia:

 

– Moja rada dla przedsiębiorców jest taka, żeby zawsze przygotowując prognozy i strategię, zakładali sobie także ten drugi, gorszy scenariusz. Firmy nastawiają się na rozwój, podbój rynków w przewidywalnym otoczeniu, a szczególnie ostatnie lata, pokazały jak to może być złudne. Myśląc o biznesie, dobrze zatem zadać sobie pytanie: co innego, nieoczekiwanego i złego może się wydarzyć i zawczasu przygotować się na tę ewentualność. Zupełnie inaczej prowadzi się wówczas działania biznesowe – uzupełniała Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

 

 

Firmy, branże, a nawet całe gospodarki bezdyskusyjnie mają za sobą okres silnych przeobrażeń, z których powinny wyciągać długofalowe wnioski. Jednocześnie wiedzą już, że to dopiero początek zmian, z którymi będą się mierzyć. Oficjalne prezentacje, jak i kuluarowe dyskusje podczas SAP NOW dobitnie pokazały, że zarówno AI, jak i ESG, wyszły już dawno poza fazę teoretycznych rozważań. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, że to zwiększanie zaawansowania wykorzystywanych technologii może przynieść biznesowi większą elastyczność i odporność w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Człowiek w centrum zmian

Gdzie zatem szukać elementu stałego w tzw. świecie VUCA? Diagnoza liderów technologicznych okazuje się zaskakująco humanistyczna:

 

 

– Wszystko kumuluje się w pojęciu Przemysłu 5.0. W odróżnieniu od Przemysłu 4.0, gdzie priorytetem była maksymalna automatyzacja i efektywność, Przemysł 5.0 zwraca uwagę na współpracę pomiędzy człowiekiem i maszyną. Nie chodzi tu tylko o technologię, ale rozwiązania wspomagane ludzką intuicją, empatią i kreatywnością. Rozwój technologii daje nam nieskończone możliwości, musimy je tylko dobrze i mądrze wykorzystać – apelował podczas SAP NOW 2023, Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.

 

Raport o cyfryzacji polskiego biznesu

Inwestycje w technologie rosną, jednak polskie firmy wciąż pozostają niewystarczająco przygotowane na zakłócenia. Dążąc do bardziej zwinnych modeli cyfrowych, organizacje coraz mocniej dostrzegają strategiczną rolę AI i ESG, ale nadal mają sporo obaw i luk w wiedzy w tych kwestiach. Aby transformacja cyfrowa była udana, powinna być nastawiona na długofalowe cele, a w jej centrum musi znajdować się człowiek  to najważniejsze ustalenia badania przeprowadzonego przez SAP wśród polskich firm. Raport „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”, który miał swoją premierę podczas SAP NOW 2023, opiera się na sondażu niemal pół tysiąca polskich menedżerów zaangażowanych w procesy tworzenia budżetów IT w firmach z kluczowych branż. Opracowanie przynosi ze sobą wiele ważnych danych liczbowych, a na ich podstawie powstała także lista 6 wniosków, które pokazują, co robią i co mają jeszcze do zrobienia polskie przedsiębiorstwa w obliczu nowych wyzwań.

 

 

TOP 6 wniosków. Najważniejsze ustalenia raportu SAP

1) Inwestycje w technologie rosną, jednak firmy wciąż pozostają niewystarczająco przygotowane na zakłócenia. Firmy badane przez SAP wykorzystują rozwiązania cyfrowe oparte na chmurze już niemal w 10 obszarach działalności. Jednak mimo wydarzeń ostatnich lat mniej niż połowa firm posiada rozwiązania cyfrowe pozwalające reagować na nagłe zakłócenia w łańcuchach dostaw.

2) Dążenie do bardziej zwinnych modeli cyfrowych. Zaledwie 13% badanych firm wskazuje, że w ogóle nie korzysta z rozwiązań chmurowych i aż 71% planuje w najbliższym czasie zwiększenie ich wykorzystania. Chmura publiczna przyciąga firmy przede wszystkim wygodą, mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi i elastycznością zmian.

3) Rośnie strategiczna rola AI, podobnie jak nakłady na ten cel. 42% badanych firm deklaruje zastosowanie AI nie tylko w zadaniach mechanicznych, ale i przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Z pięciu kluczowych powodów inwestowania w AI, cztery wiążą się z optymalizacją kosztów i procesów, a jeden z nowoczesną ofertą dla klientów.

4) Regulacje ESG możliwym zaskoczeniem dla rynku. Aż 58% menedżerów deklaruje, że ich firmy są świadome potrzeb w obszarze wypracowania strategii ESG, jednak zaledwie 53% zdaje sobie sprawę z wymogów prawnych, związanych z mierzeniem śladu węglowego. Podobny odsetek uważa, że ich firma nie posiada w obecnych systemach danych istotnych przy wyznaczaniu strategii i działań w ramach ESG.

5) Człowiek musi być w centrum zmian. Według 54% menedżerów ich zespoły obawiają się wpływu AI na miejsca pracy. Jednocześnie ludzie i ich umiejętności to często podkreślany przez nich warunek powodzenia cyfryzacji. Zdaniem 60% badanych głębsza cyfryzacja łańcucha dostaw w ich organizacji wymagałaby podwyższenia kompetencji cyfrowych pracowników.

6) Świadomość długofalowych celów inwestycji IT. 61% badanych menedżerów uważa, że koszt wdrożenia jest istotny, ale kluczowy pozostaje długoterminowy zwrot z inwestycji. 56% podkreśla przy tym, że o wyborze wdrażanej technologii nie powinna decydować cena, a efektywność wdrożonego rozwiązania.

 

Kurs na cyfrowe zmiany. Rozdano SAP Innovation Awards 2023

Podczas gali SAP Innovation Awards, która towarzyszyła SAP NOW 2023, wyróżniono jedenaście projektów transformacji cyfrowej w takich sektorach jak energetyka, eCommerce, transport, farmacja czy FMCG. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się największe polskie firmy prywatne i z dominium skarbu państwa.

 

SAP Innovation Awards to towarzysząca SAP NOW gala, podczas której nagradzane są najciekawsze realizacje w zakresie transformacji cyfrowej oparte o rozwiązania SAP. Tegoroczne nagrody trafiły do firm i instytucji, które w obliczu zmiennych warunków wykazały się elastycznością i odpornością, w umiejętny sposób wykorzystując nowoczesne narzędzia z zakresu cyfryzacji. Partnerami gali, która odbyła się w Sopocie były firmy: All For One, Capgemini, PwC, T-Systems.

 

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: RISE Pionier – Veolia

Grupa Veolia, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, wdrożyła rozwiązania RISE with SAP. Decyzja o przeniesieniu kluczowych procesów zarządzania do środowiska chmurowego zaowocowała m.in. szybszym raportowaniem i znacznym ograniczeniem śladu danych. Równoczesne wdrożenie w ponad 20 spółkach było sporym wyzwaniem. Grupę Veolia wyróżniono za harmonizację i wystandaryzowanie procesów, integrację aplikacji, a także rozbudowaną możliwość analiz, wpływającą na bardziej efektywne decyzje biznesowe.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Transformacja do S/4HANA w chmurze w sektorze energetycznym – PSE

Transformacja do S/4HANA w chmurze w sektorze energetycznym – to wyzwanie, jakie postawiła przed sobą firma PSE. Rozwiązaniem okazała się realizacja kluczowych projektów z zastosowaniem chmury. W efekcie firma korzysta z bezpiecznego rozwiązania, przechowuje dane w zewnętrznym centrum, a dzięki narzędziom do modelowania, analizuje procesy biznesowe skutecznie i w czasie rzeczywistym. Partnerem wdrożeniowym realizacji był T-Systems.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Innowacyjność w eCommerce – Pfleiderer

Budowanie doświadczeń klientów B2C to wyzwanie. Pfleiderer zdecydował się na zmiany, angażując klienta i tworząc dla niego platformę e-commerce Woodlove.to, w której można wybierać dekory, faktury, kolory i wzory według potrzeb. Wdrożenie zupełnie nowej marki nastąpiło w imponującym zakresie i w krótkim czasie. Nagroda dla Pfleiderer została przyznana za innowacyjność w eCommerce.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Automatyzacja zakupów – Lotte Wedel

25 procent to oszczędność czasu, jaką zanotowała firma Lotte Wedel na etapie przygotowania i obsługi przetargów dzięki SAP Ariba. To efekt cyfryzacji i standaryzacji procesów kwalifikacji dostawców. Obecnie firma samodzielnie konfiguruje i zarządza środowiskiem, wdrażając w 1,5 roku ponad 100 katalogów dla materiałów i usług oraz otwierając tym samym drogę do globalnej ekspansji. Lotte Wedel wyróżniono za automatyzację zakupów.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Nowoczesne HR w sektorze spółek skarbu państwa PKP – Intercity

Celem wdrożenia zainicjowanego przez PKP Intercity było usprawnienie i uspójnienie procesów zarządzania talentami. Firma oczekiwała wsparcia automatyzacji obszaru HR, w tym procesu rekrutacyjnego od momentu pozyskania kandydatów, przez zatrudnienie, onboarding i szkolenia, aż po zarządzanie rozwojem. Dzięki platformie SAP SuccessFactors, kilka tysięcy pracowników może korzystać z przyjaznego rozwiązania wspierającego rozwój, a procesy HR realizowane są w zautomatyzowany sposób. PKP Intercity otrzymało nagrodę za nowoczesne HR w sektorze spółek skarbu państwa.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Nowoczesne planowanie i raportowanie – Grupa CCC

Projekt planowania kosztów w Grupie CCC dzięki SAP Analytics Cloud, stanowi doskonały przykład wykorzystania analityki danych. Rezultatem była rezygnacja z plików Excel, obsługa rozbudowanych reguł walidacji i uprawnień, a także zarządzanie procesem planowania. Partnerem projektu była firma All For One. Grupę CCC wyróżniono za nowoczesne planowanie i raportowanie. Doceniono innowacyjne podejście do planowania kosztów, odwagę w korzystaniu z nowych narzędzi oraz elastyczność.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Cyfrowy Innowator Roku – Polpharma Biologics

Dzięki wdrożeniu w Polpharma Biologics usprawniono i zoptymalizowano blisko 200 procesów we wszystkich departamentach firmy, zakładach produkcyjnych i działach R&D, m.in. działania takie jak finanse i zakupy, planowanie i zarządzanie procesem produkcyjnym, kontrola jakości i gospodarka magazynowa, a także zarządzanie danymi, analityka i integracja w jednym środowisku. W rezultacie stworzono nowoczesne środowisko pracy. Firmęuhonorowano w kategorii Cyfrowy Innowator Roku. Wdrożenie powstało przy udziale partnerów: Capgemini oraz PwC.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: E-commerce B2B – Moris

Zajmująca się wyrobami hutniczymi forma Moris rzuciła odważne wyzwanie największym graczom na rynku – nie tylko polskim, ale także tym zagranicznym, decydując się na projekt z zakresu transformacji cyfrowej. W rezultacie otworzyła się na nowe rynki zbytu i klientów, wprowadziła nowe usługi i usprawniła procesy obsługi sprzedaży, ale również obsługi klienta, tworząc najnowocześniejszą platformę w branży wyrobów hutniczych. Projekt uhonorowano w kategorii E-commerce B2B.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Cyfrowe zarządzanie transportem – Agriplus

Celem firmy Agriplus była rezygnacja z rozproszonych plików Excel i użycie jednego, spójnego narzędzia. Wdrożono więc system SAP Transportation Management, który obsługuje procesy end-to-end dotyczące zarządzania transportem. Efekty to szybkie i sprawne zawiadywanie łańcuchem dostaw, pełny monitoring floty oraz dostosowanie reguł planowania do wymogów branży i restrykcji dotyczących bioasekuracji. Agriplus otrzymał nagrodę za cyfrowe zarządzanie transportem.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Migracja do chmury – Aquael

U podstaw rozpoczęcia procesu digitalizacji w firmie Aquael stała re-inżynieria procesów biznesowych, wymuszona zmianami na rynku i wzrostem firmy. Projekt otworzył pracownikom dostęp do nowoczesnych narzędzi opartych na planowaniu sprzedaży i operacji oraz osadził na nowo dostosowane procesy biznesowe w digital core, tworząc podstawy do nieograniczonego rozwoju nowych modeli dystrybucji. Nagroda trafiła do Aquael w kategorii migracja do chmury.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Nowoczesne, międzynarodowe HR – „SyncPeople” – AmRest

AmRest został doceniony nagrodą za nowoczesne, międzynarodowe HR – „SyncPeople”.

 

SAP Innovation Award 2023. Kategoria: Nagroda Specjalna

Podczas gali wręczono także nagrodę dla Dominika Tylczyńskiego z Veslog za prowadzenie inicjatywy Polskiej Grupy Użytkowników SAP.

 

W imieniu całej redakcji IT Reseller, wszystkim laureatom jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujmy i życzymy kolejnych sukcesów z SAP.

 

Partnerami SAP NOW 2023 były firmy: All For One, Apollogic, Amazon Web Services, apsolut, AXIANS, Camelot ITLab, Capgemini, EY Polska, Gavdi, Google Cloud Polska, Hicron, Hycom, Ipopema, LeverX, LST Westernacher, Microsoft, NTT DATA Business Solutions, OpenText, Plaut, PwC, Seargin, SI-Consulting, SI-eCommerce, SII Polska, Supremis, Syntavio, T-Systems, TeamViewer, UiPath, Veslog, Wyższa Szkoła Logistyki, Zalaris.

 

IT RESELLER nr 354/2023 “W dobie AI edukacja zyska jeszcze więcej” – podkreśla w wywiadzie okładkowym Jordan Chrysafidis, General Manager, WW Education Device Sales, Microsoft

Dodaj komentarz

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

POLECANE

3,272FaniLubię
10,608ObserwującyObserwuj
1,570SubskrybującySubskrybuj

NOWE WYDANIE

POLECANE

NAJNOWSZE