Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

[wpdevart_countdown text_for_day="Dni" text_for_hour="Godzin" text_for_minut="Minut" text_for_second="Sekund" countdown_end_type="date" font_color="#000000" hide_on_mobile="show" redirect_url="" end_date="21-09-2020 12:00" start_time="1600339301" end_time="0,1,1" action_end_time="hide" content_position="center" top_ditance="10" bottom_distance="10" ][/wpdevart_countdown]

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Huawei pomaga klientom transportowym wykorzystać optyczne sieci transmisyjne do optymalizacji komunikacji i zapewnienia przetrwania firmy w szybko zmieniającym się świecie logistyki i transportu.

Huawei pomaga klientom transportowym wykorzystać optyczne sieci transmisyjne do optymalizacji komunikacji i zapewnienia przetrwania firmy w szybko zmieniającym się świecie logistyki i transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego. Branża transportowa na całym świecie jest w trakcie znaczących zmian. Oprócz rosnącej liczby technologii cyfrowych wykorzystywanych w sieciach transportowych, zmienia się charakter samych przedsiębiorstw transportowych.

 

„Biznes jak zwykle” z konieczności stał się pojęciem ruchomym. Zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone rozwiązania, wezwania do lepszej jakości powietrza w miastach, dążenie do alternatywnych źródeł energii oraz postępy w automatyzacji pojazdów i łączności są częścią zmieniającego się obrazu w transporcie. Jednak bez względu na różne czynniki, jedna rzecz pozostaje niezmienna: podstawowy, leżący u podstaw wymóg ciągłości biznesowej.

 

W ciągu ostatniego roku był to gorący temat w różnych branżach. W sektorze transportowym bardziej niż w innych. Niezależnie od zmieniających się środowisk operacyjnych, rosnących wyzwań branżowych i zmieniających się potrzeb biznesowych, oczekiwania dotyczące tego, w jaki sposób technologie mogą pomóc zwiększyć konkurencyjność systemów transportowych – od zapewnienia bezpieczeństwa po monitorowanie i analizy w czasie rzeczywistym – osiągnęły rekordowy poziom. Jeśli chodzi o przetrwanie i rozwój w zmieniającym się świecie, potrzeba zwinności jest najważniejsza. Firmy muszą być gotowe i zdolne do reagowania na znaczące krótko- i średnioterminowe zmiany, aby zapewnić bezpieczeństwo, wydajność i skuteczność sieci transportowych.

 

Jednym z przykładów ewolucji usług i potrzeb klientów jest wzrost dostaw miejskich, napędzany wzrostem zakupów z domu. Według eMarketera zaledwie 13,6% sprzedaży pochodziło z zakupów online dwa lata temu. Jednak oczekuje się, że liczba ta osiągnie w tym roku 19,5%, co oznacza 45,8% wzrost udziału w rynku e-commerce w ciągu dwóch lat. Co więcej, oczekuje się, że wzrost ten będzie się utrzymywał, osiągając 21,8% do 2024 r.

 

 

Poza większymi wyzwaniami wynikającymi z rosnącego popytu, zmiana ta ma znaczące implikacje, przesuwając rolę transportu z czystego przepływu osób lub towarów na coś bardziej fundamentalnego. Nowe modele biznesowe, takie jak handel elektroniczny, zależą od sprawnego działania systemów transportowych. Firmy ewoluują, aby stać się podstawą gospodarek lokalnych, regionalnych i krajowych – i ich społeczności – poprzez zapewnienie nieprzerwanego transportu transgranicznych zakupów i codziennych potrzeb. Mówiąc szerzej, motorem transformacji transportu jest poprawa obsługi klienta i pasażerów, zwiększenie elastyczności biznesowej i poprawa efektywności operacyjnej.

 

Aby osiągnąć te cele, firmy i organizacje zajmujące się transportem, tranzytem i zarządzaniem ruchem będą coraz bardziej potrzebowały możliwości przesyłania znacznych ilości danych – szybko i niezawodnie – w celu umożliwienia podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym oraz łatwego zarządzania i organizowania systemów. Otrzymywanie informacji w odpowiednim czasie oznacza, że okoliczności, takie jak na przykład niesprzyjająca pogoda i duży ruch uliczny, mogą być brane pod uwagę, aby uniknąć zakłóceń operacyjnych.

 

Optyczne sieci transmisyjne (OTN) to sprawdzona metoda przekazywania informacji w różnych formach, a technologia Huawei może pomóc w przyszłościowych systemach transportowych, koncentrując się na bezpieczeństwie, przepustowości, wydajności operacyjnej i opłacalności.

 

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa operacji transportowych, niezależnie od trybu, pozostaje sprawą najwyższej wagi. Weźmy przykład z lotnictwa, technologia komunikacji optycznej Huawei została wybrana przez Austro Control, organizację odpowiedzialną za bezpieczne, niezawodne i wydajne zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) w całej austriackiej przestrzeni powietrznej. Platforma OptiX OSN 1800 OTN umożliwia Austro Control zarządzanie złożonym i rozproszonym geograficznie systemem transportowym, obejmującym połączenie siedmiu lotnisk.

 

 

Austro Control obsługuje nawet 4000 lotów dziennie na siedmiu lotniskach. Jest to również część systemu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej Unii Europejskiej, których celem jest zreformowanie kontroli ruchu lotniczego (ATC) w Europie, aby poradzić sobie ze stałym wzrostem lotów w bezpieczny i opłacalny sposób. Przy dużej liczbie samolotów latających między różnymi krajami na stosunkowo niewielkim obszarze europejskie usługi ATC wymagają niezawodnej sieci, aby umożliwić skuteczną komunikację kontroli naziemnej i powietrznej oraz zapewnić stałą łączność między samolotami, centrami kontroli i lotniskami.

 

Przed startem i podczas lotu piloci na pokładach samolotów muszą mieć niezawodny kontakt z kontrolerami w wieży kontrolnej lotniska. Przerwy w sieci mogą poważnie wpłynąć na transmisję informacji, pogarszając jakość kontaktu pomiędzy kontrolerem ruchu lotniczego a pilotem. Konsekwencje bezpieczeństwa w ATC są oczywiste: udostępnianie danych w czasie rzeczywistym od startu do lądowania ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznych operacji lotniczych, a to wymaga optymalnej jakości sieci, którą zapewnia Huawei.

 

W sieciach optycznych światłowód wykorzystuje światło do przenoszenia informacji. Każda przerwa w połączeniu sieciowym spowoduje zakłócenia, dlatego należy upewnić się, że połączenie jest płynne, bez zakłóceń. W rozwiązaniu Huawei dla Austro Control para światłowodów może obsługiwać 80 kanałów, przy 100G/200G na kanał, zapewniając w ten sposób niezawodność optyczną.

 

Wysoka wydajność

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, systemy komunikacyjne w sektorze transportu będą musiały być w stanie obsłużyć rosnącą ilość danych w miarę rozwoju i zmian rynków. W sektorze lotniczym organizacja transportu lotniczego ONZ, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) prognozuje, że globalny pasażerski ruch lotniczy będzie rósł o 4,2% rocznie od 2018–38, przy czym w tym samym okresie fracht będzie rósł o 3,5% rocznie.

 

Duża ilość technologii cyfrowej jest już wykorzystywana w lotnictwie, ale ten wzrostowy trend ilościowy i ciągły rozwój technologii ATM oznaczają, że sektor ATM będzie nadal doświadczał wyższych wymagań w zakresie przepustowości. Zmusi to sieci do pracy z większymi prędkościami, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i zapewnić bezpieczeństwo w powietrzu. Wymagania dotyczące sieci będą rosły wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na przepustowość, ponieważ coraz więcej danych jest przesyłanych z jednego miejsca do drugiego.

 

 

Platforma OTN OptiX OSN 1800 Huawei obsługuje standardową spójną technologię 100G, a co najważniejsze, zapewnienie odpowiedniej przepustowości łączy aplikacje działające w czasie rzeczywistym bez ryzyka opóźnień w komunikacji optycznej. Sama sieć działa jak rury wodociągowe, przesyłając dane z jednego miejsca do drugiego: im więcej danych ma być przesłanych, tym grubsza rura. Rozwiązanie światłowodowe Huawei ma dużą przepustowość: przy użyciu kilku włókien możliwe jest przesyłanie dużej ilości danych przez jedno połączenie, a prędkość nowego OTN jest 10 razy większa w porównaniu ze starą architekturą sieci Synchronous Digital Hierarchy (SDH).

 

Rozwiązanie wdrożone przez Huawei dla Austro Control zapewnia również klientowi wiele usług 10 GE. Sprzęt jest łatwy do rozmieszczenia, pasuje do szaf 19- i 23-calowych, a także może być montowany na ścianach lub słupach. Został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność przy niskim zużyciu energii, kompatybilny z poborem prądu przemiennego (AC) lub prądu stałego (DC). Rozwiązanie Huawei dla Austro Control jest złożone – wymaga siedmiu połączeń punkt-punkt i około 20 stacji przemienników – ale ta złożoność służy jedynie do zilustrowania skalowalności rozwiązania OTN. W przypadku klientów z prostszymi wymaganiami w innych obszarach transportu równie dobrze sprawdzi się zmniejszona wersja rozwiązania.

 

Zastosowanie wielousługowe

Podobnie jak wiele innych operacji ruchu i tranzytu, ATC wymaga rozpowszechniania wielu informacji w każdej minucie każdego dnia. Oprócz systemów radarowych i nawigacyjnych inne rodzaje danych muszą być przesyłane przez to samo łącze komunikacyjne, takie jak głos (połączenia telefoniczne ziemia-ziemia lub łączność ziemia-powietrze) i wideo (na przykład z kamer lotniskowych). Tak więc, od danych połączeń po dane głosowe i dane wideo 24/7, wszystko to musi być przesyłane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność operacyjną, a możliwość obsługi wielu usług to kolejny kluczowy powód, dla którego Austro Control wybrał Huawei.

 

Firma zapewniła szybką transmisję 100 Gb/s, bardzo niezawodną sieć o niskich opóźnieniach, aby pomóc Austro Control w wydajnym i bezpiecznym przesyłaniu danych o ruchu i zarządzaniu nimi. Nowa sieć pomogła przyspieszyć aktualizacje informacji w czasie rzeczywistym, obsługując szybki transfer ogromnej ilości informacji i komunikacji do i z obiektów naziemnych – a wszystko, należy to jeszcze raz podkreślić, bez opóźnień.

 

OptiX OSN 1800 OTN zapewnia kompleksową ochronę na poziomie sprzętu i sieci, aby zapewnić brak przerw w świadczeniu usług, dzięki automatycznej przełączanej sieci optycznej OTN (ASON) zapobiegającej wielokrotnym przecięciu włókien.

 

Opłacalność

Rozwiązanie optyczne Huawei umożliwia również dostarczanie wielu usług o dużej przepustowości, od 2 Mb/s do 100 Gb/s, po niższych kosztach. Zespół Austro Control był pod wrażeniem kompleksowego bezpieczeństwa technologii informacyjnej (IT) Huawei i wsparcia technicznego, a także otwartości produktu: rozwiązania są w pełni kompatybilne z rozwiązaniami innych dostawców, co pozwala na ich łatwe wdrożenie na miejscu. Platforma zawiera funkcję konserwacji predykcyjnej, zapewniającą wydajną obsługę i konserwację (O&M). Inteligentna technologia pomaga szybko diagnozować usterki, zmniejszając nakład pracy ręcznej.

 

Oznacza to, że zasoby i czas nie są przeznaczane na niepotrzebne procedury: zespół IT może skutecznie kontrolować, monitorować i naprawiać sieć przy użyciu zautomatyzowanych technik, które wymagają minimalnej interwencji. Dzięki temu wyszkoleni inżynierowie mogą skoncentrować się na wyspecjalizowanych obszarach działalności zamiast na prostych zadaniach monitorowania systemu. Jest również łatwy w obsłudze dla osób nie będących inżynierami, dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika (GUI) typu „przeciągnij i upuść”, bez konieczności wpisywania poleceń.

 

Ponieważ nie ma sensu inwestować w technologię, która za kilka lat będzie przestarzała, system Huawei jest przyszłościowy: na przykład 100G na falę teraz może wzrosnąć do 200G/400G w przyszłości; podczas gdy początkową konfigurację 40 fal można uaktualnić do 80 fal. W przypadku Austro Control rozwiązanie zostało wdrożone na siedmiu lotniskach od trzech lat, a zautomatyzowana obsługa i utrzymanie zapewnia łatwość zarządzania.

 

„Nowe rozwiązanie umożliwia Austro Control zapewnienie przepustowości niezbędnej do bezpiecznej obsługi ruchu lotniczego przy optymalnym stosunku ceny do wydajności” – skomentował Manfred Nedoma, kierownik Zespołu ds. obsługi sieci i przewoźników w Austro Control.

 

Oprócz opłacalności szczególnie ważna jest możliwość skalowania rozwiązania, biorąc pod uwagę złożoność systemów transportowych i nieprzewidywalne przyszłe potrzeby.

 

Podsumowanie

Próba przewidzenia przyszłych wymagań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego. Branża transportowa musi zachować elastyczność i planować długoterminowe zmiany przy jednoczesnym zachowaniu wydajności sieci. Zdarzenia zewnętrzne i wyzwania branżowe mogą skutkować nagłymi zmianami źródeł przychodów i modeli biznesowych. W szczególności istniejące zmieniające się środowisko operacyjne i wyzwania zewnętrzne spowodowały presję gospodarczą i niepewność w niektórych obszarach transportu. Niemniej jednak ważne jest, aby zapewnić przetrwanie dzięki środkom zapewniającym ciągłość działania.

 

Aby osiągnąć ten poziom ciągłości, kluczowe znaczenie mają cztery elementy: bezpieczeństwo, zdolność przesyłowa, sprawność operacyjna i opłacalność. Rozwiązanie OTN Huawei może obsługiwać różne systemy transportowe, aby zapewnić ich spełnienie, jednocześnie przygotowując te systemy do zmieniających się potrzeb, udostępniając wymaganą przepustowość. Konieczność niezawodnego przesyłania dużych ilości danych – w tym głosu i wideo – prawdopodobnie wzrośnie tylko w większości scenariuszy transportowych, dlatego przyszłościowe rozwiązanie OTN jest niezbędne, aby systemy transportowe wyprzedzały konkurencję.

 

 

http://localhost:8888/itreseller/it-champions-2021-za-nami-uroczysta-gala-it-reseller-zobacz-film-z-rozdania-prestizowych-nagrod-branzowych/

Dodaj komentarz

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

3,272FaniLubię
8,021ObserwującyObserwuj
1,060SubskrybującySubskrybuj

POLECANE

Lenovo rozdało motocykle Ducati Monster! Wyścigowy finał konkursu „Forza Ducati! Forza Lenovo!”

Rozpoczęty wiosną ubiegłego roku konkurs „Forza Ducati!Forza Lenovo!” zakończył się i czas na przekazanie zwycięzcom nagród. A te są imponujące: 15 motocykli Ducati Monster...

NOWE WYDANIE

NAJNOWSZE