Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zapraszamy już za:

[wpdevart_countdown text_for_day="Dni" text_for_hour="Godzin" text_for_minut="Minut" text_for_second="Sekund" countdown_end_type="date" font_color="#000000" hide_on_mobile="show" redirect_url="" end_date="21-09-2020 12:00" start_time="1600339301" end_time="0,1,1" action_end_time="hide" content_position="center" top_ditance="10" bottom_distance="10" ][/wpdevart_countdown]

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce...

Zarząd AB z propozycją dla akcjonariuszy: do 100 mln zł na skup akcji własnych i wzrost dywidendy o 60%

Akcjonariusze mają odnieść się do propozycji zarządu AB SA w ramach której z zysku za rok obrotowy 2022/2023, wynoszącego 129,51 mln zł, chciałby przeznaczyć 31,65 mln zł na wypłatę dywidendy (2 zł na akcję), a pozostałe 97,86 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy. Decyzja ma zostać podjęta 6 marca, w trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Tego dnia ma również rozstrzygnąć się kwestia upoważnienia zarządu do nabycia nie więcej niż 3 165 442 akcji własnych, tj. 19,55% kapitału zakładowego, za kwotę nie wyższą od 100 mln zł, która ma pochodzić z kapitału rezerwowego. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 92 zł za jedną.

W projektach zaproponowano, aby akcje własne były nabywane w terminie do 4 marca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

„Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2 złote brutto na 1 akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 360 433 akcji własnych nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych). Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 15 marca 2024 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 kwietnia 2024 roku” – dowiadujemy się z projektu.

 

„W ocenie zarządu wypłata akcjonariuszom części zysku w postaci dywidendy w wysokości 2 zł na akcję i przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, pozwoli spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej działalności w roku obrotowym 2022/2023 i latach następnych. Kwota dywidendy została pomniejszona o kwotę, która przypadałaby do wypłaty na akcje własne będące w posiadaniu spółki na kapitał rezerwowy spółki” – tak opisano motywację.

 

Grupa AB odnotowała 191,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w rozszerzonym roku obrotowym 2022/2023 r. (tj. 1 lipca 2022-30 września 2023). Jest to kwota wyższa niż rok wcześniej, kiedy osiągnięto 182,21 mln zł zyskuj. W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym r.obr. 2022/2023 wyniósł 129,51 mln zł wobec 104,43 mln zł zysku rok wcześniej.

 

„Zarząd chciałby kontynuować prowadzony w poprzednich latach skup akcji własnych. Udzielenie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenie na ten cel kapitału rezerwowego w wysokości 100 000 000 zł umożliwi zarządowi kontynuowanie nabywania akcji własnych spółki, w momencie, gdy zarząd uzna takie działania za uzasadnione i na takich warunkach, które będą odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej. Proponując warunki graniczne przewidziane w upoważnieniu w zakresie maksymalnej ceny, za którą zarząd będzie mógł nabywać akcje własne spółki, zarząd wskazuje, że proponowana w projekcie uchwały maksymalna cena akcji w wysokości 92 złote pokrywa się z poziomem cen docelowych akcji podawanych w aktualnych rekomendacjach analityków. Zgodnie z upoważnieniem skupione akcje własne podlegać będą umorzeniu w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Zarząd proponuje, aby środki przeznaczone na nabycie akcji własnych pochodziły z niewykorzystanych środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie w 2018 roku oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które były przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki” – napisano w uzasadnieniu projektu.

 

Sukces HP jest mierzony sukcesem naszych partnerów – podkreśla w wywiadzie okładkowym Paweł Miszkiewicz, Dyrektor Kanału Partnerskiego HP Inc Polska

Dodaj komentarz

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

POLECANE

3,272FaniLubię
10,608ObserwującyObserwuj
1,570SubskrybującySubskrybuj

NOWE WYDANIE

POLECANE

NAJNOWSZE