W Exclusive Networks staramy się inwestować w firmy, które doskonale rozumieją lokalne potrzeby. Komentuje zakup całej grupy dystrybucyjnej Veracomp, Jesper Trolle, CEO Exclusive Networks.

31 grudnia 2020 roku weszła w życie finalna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zawarta pomiędzy Veracomp SA w Krakowie („Sprzedający”) i Veracomp – Exclusive Networks Poland SA w Krakowie („Kupujący”).   Na tej podstawie Kupujący kupił od Sprzedającego przedsiębiorstwo działające pod firmą „Veracomp”, a w tym wchodzące w jego skład aktywa oraz przejął zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W wyniku jego nabycia przez Kupującego, wszystkie aktywa przedsiębiorstwa przysługują Kupującemu.   Umowa sprzedaży … Czytaj dalej W Exclusive Networks staramy się inwestować w firmy, które doskonale rozumieją lokalne potrzeby. Komentuje zakup całej grupy dystrybucyjnej Veracomp, Jesper Trolle, CEO Exclusive Networks.