Aukcja 5G powinna zostać ogłoszona za kilka tygodni. Warto poczekać, ponieważ musimy mieć jak największą pewność, że wszystkie elementy otoczenia regulacyjnego są ze sobą spójne, uważa Jacek Oko, prezes UKE.

Aukcja na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (sieć 5G) powinna zostać ogłoszona za kilka tygodni, gdyż zbiega ona się w czasie m.in. z pracami nad dwoma aktami prawnymi – Prawem komunikacji elektronicznej oraz Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), … Czytaj dalej Aukcja 5G powinna zostać ogłoszona za kilka tygodni. Warto poczekać, ponieważ musimy mieć jak największą pewność, że wszystkie elementy otoczenia regulacyjnego są ze sobą spójne, uważa Jacek Oko, prezes UKE.